Ανοικτές Θέσεις Εργασίας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

Η εταιρία πληροφορικής και επικοινωνίας INFOXOROS SOFTWARE (Software Company) με έδρα το Αίγιο Αχαίας, στα πλαίσια κάλυψης αναγκών λόγο επέκτασης δραστηριοτήτων, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της κοπέλα για την κάλυψη θέσης Διοικητικής Βοηθού.

Αρμοδιότητες:
-Παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης
-Υποδοχή επισκεπτών με θετική και επαγγελματική στάση
-Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και αλληλογραφίας (e-mail, επιστολές, πακέτα κ.λπ.)
-Συντονισμός δραστηριοτήτων και λειτουργιών του γραφείου
-Εκτέλεση διοικητικών εργασιών
-Προγραμματισμός και επιβεβαίωση συναντήσεων και εκδηλώσεων
-Οργάνωση ταξιδιών για τους ανώτερους συναδέλφους
-Βοήθεια στον Διευθύνοντα Σύμβουλο με τα καθημερινά διοικητικά καθήκοντα του
-Διατήρηση τακτοποίησης του χώρου υποδοχής και τήρηση επαγγελματικής εθιμοτυπίας
-Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών

Απαιτήσεις:
-Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
-Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες
-Άριστες δεξιότητες Η/Υ, συμπεριλαμβανομένου του MS office
-Επαγγελματισμός & συνέπεια
-Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας
-Ικανότητες διαχείρισης & πολλαπλών εργασιών
-Άριστη οργανωτική ικανότητα, ακεραιότητα και εχεμύθεια
-Πρότερη εμπειρία σε εξυπηρέτηση πελατών θα εκτιμηθεί

Η Εταιρία παρέχει:
-Μισθολογική σταθερότητα
-Διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση
-Ασφάλιση και bonus παραγωγικότητας
-Άριστες συνθήκες εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]